Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього1

87294

5428

6,2

44576

51,1

37290

42,7

16876

19,3

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

23634

2

2

3

3

10472

44,3

5545

23,5

промисловість

31329

3

3

3

3

5596

17,9

2030

6,5

будівництво

3122

799

25,6

2323

74,4

987

31,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11088

3855

34,8

7233

65,2

3259

29,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6696

4052

60,5

2644

39,5

901

13,5

тимчасове розміщування й організація харчування

1439

370

25,7

1069

74,3

372

25,9

інформація та телекомунікації

943

2

2

3

3

532

56,4

фінансова та страхова діяльність

254

254

100

151

59,4

операції з нерухомим майном

2495

439

17,6

2056

82,4

964

38,6

професійна, наукова та технічна діяльність

1977

357

18,1

1620

81,9

1053

53,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2169

654

30,2

1515

69,8

531

24,5

освіта

265

2

2

3

3

43

16,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1280

418

32,7

862

67,3

153

12,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

109

109

100

72

66,1

надання інших видів послуг

494

494

100

283

57,3

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ  та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до закону України «Про державну статистику».
3 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.