Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

 

Усього,
одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загального показника відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загального показника відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загального показника відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загального показника відповід-ного виду діяльності

Усього1

8160

4

0,1

279

3,4

7877

96,5

6906

84,6

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

2509

1

0,0

79

3,2

2429

96,8

2207

88,0

промисловість

944

3

0,3

96

10,2

845

89,5

685

72,6

будівництво

540

7

1,3

533

98,7

463

85,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1948

44

2,3

1904

97,7

1677

86,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

353

26

7,4

327

92,6

258

73,1

тимчасове розміщування й організація харчування

180

5

2,8

175

97,2

144

80,0

інформація та телекомунікації

177

1

0,6

176

99,4

161

91,0

фінансова та страхова діяльність

52

52

100

46

88,5

операції з нерухомим майном

525

5

1,0

520

99,0

470

89,5

професійна, наукова та технічна діяльність

407

4

1,0

403

99,0

377

92,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

279

6

2,2

273

97,8

234

83,9

освіта

27

1

3,7

26

96,3

20

74,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

80

5

6,2

75

93,8

41

51,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

41

41

100

38

92,7

надання інших видів послуг

98

98

100

85

86,7

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.