Використання окремих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за 2014 рік

Використання окремих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за 2014 рік

 

Використано1

У % до 2013р.

Вугілля, тис.т

43,8

93,4

Газ природний, млн.м3

504,9

94,6

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних матеріалів (включаючи газовий конденсат), тис.т

Бензин моторний2, тис.т

87,2

78,6

Газойлі (паливо дизельне)2, тис.т

126,0

86,0

Мазути паливні важкі, тис.т

0,8

56,0

Гас, тис.т

0,0

67,7

Пропан і бутан скраплені2, тис.т

22,1

108,9

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

1,1

76,2

Брикети, котуни та подібні види твердого палива з вугілля, тис.т

0,0

Торф неагломерований паливний, тис.т умовної вологості

Дрова для опалення, тис.м3  щільних

69,2

112,7

1 Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, включаючи обсяги реалізації населенню, а також з урахуванням технологічних втрат, втрат при транспортуванні, розподіленні та зберіганні.
2 З урахуванням обсягів роздрібного продажу через автозаправні станції.