Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів у 2014 році

Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів у 2014 році

(тис.т)

 

Утворено

Утилізовано

Спалено-
усього

У т.ч. з метою

Видалено

отримання
енергії

теплово-
го пере-
роблен-
ня

Усього

467,8

90,0

24,7

24,7

0,0

127,3

Використані розчинники

0,0

0,0

0,0

0,0

Відходи кислот, лугів чи солей

0,0

Відпрацьовані оливи

1,9

0,2

0,0

0,0

Хімічні відходи

0,3

0,0

0,0

0,0

Осад промислових стоків

4,5

0,0

Мулові та рідкі відходи від

         

очистки стічних вод

0,0

Відходи від медичної допомоги

         

та біологічні

0,2

0,0

Відходи чорних металів

8,0

0,2

Відходи кольорових металів

0,2

0,0

Змішані відходи чорних та

         

кольорових металів

0,0

Скляні відходи

0,2

Паперові та картонні відходи

0,5

0,0

0,0

0,1

Гумові відходи

0,1

0,0

0,0

0,0

Пластикові відходи

1,4

0,0

0,1

Деревні відходи

0,9

0,1

0,4

0,4

0,0

0,1

Текстильні відходи

0,0

0,0

0,0

Відходи, що містять поліхлор-
дифеніли

Непридатне обладнання

0,7

0,0

Непридатні транспортні засоби

0,0

0,0

Відходи акумуляторів та бата-
рей

0,1

Тваринні та змішані харчові
відходи

32,6

0,1

0,6

Рослинні відходи

288,8

4,6

24,3

24,3

0,7

Тваринні екскременти, сеча та
гній

79,8

77,8

Побутові та подібні відходи

29,8

123,7

Змішані та недиференційовані
матеріали

0,2

0,0

Залишки сортування

2,3

Звичайний осад

7,9

5,1

0,1

Мінеральні відходи будівницт-
ва та знесення, у тому числі
змішані будівельні відходи

5,0

1,7

0,5

Інші мінеральні відходи (за
виключенням відходів будів-
ництва та знесення, згорання,
грунтів, порожньої породи від
днопоглилення, відходи від
очистки стічних вод)

0,2

0,0

1,4

Відходи згоряння

2,2

0,2

Грунти (відходи грунту і каме-
нів)

Пуста порода від днопоглиб-
лювальних робіт

Мінеральні відходи від очистки
стічних вод та стабілізовані
відходи

0,0