Основні показники ринку праці (квартальні дані) у 2014 році

Основні показники ринку праці (квартальні дані)

 

Одиниця виміру

2014

січень– березень

січень– червень

січень– вересень

січень– грудень

Економічно активне населення1

в середньому за період, тис. осіб

       

у віці 15–70 років

510,1

510,3

507,6

499,8

працездатного віку

484,9

 489,1

 489,6

 484,0

Рівень економічної активності населення1

у % до населення відповідної вікової групи

       

у віці 15–70 років

63,9

 63,9

 63,5

 62,6

працездатного віку

72,9

 73,5

 73,6

 72,8

Зайняте населення1

в середньому за період, тис. осіб

       

у віці 15–70 років

460,6

 463,7

 458,5

 450,2

працездатного віку

435,4

 442,5

 440,5

 434,4

Рівень зайнятості населення1

у % до населення відповідної вікової групи

       

 у віці 15–70 років

57,7

 58,0

 57,4

 56,4

 працездатного віку

65,5

 66,5

66,2

 65,3

Безробітне населення (за методологією МОП)1:

в середньому за період, тис. осіб

       

 у віці 15–70 років

49,5

 46,6

 49,1

 49,6

 працездатного віку

49,5

 46,6

 49,1

 49,6

Кількість зареєстрованих
безробітних2

на кінець періоду,
тис. осіб

13,7

 10,2

 9,6

 15,1

в середньому за період, тис. осіб

13,9

 12,9

 11,8

 11,8

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)1:

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

       

у віці 15–70 років

9,7

 9,1

9,7

9,9

працездатного віку

10,2

 9,5

 10,0

 10,2

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)2

у % до економічно активного населення працездатного віку

2,9

 2,6

 2,4

 2,4

у % до населення працездатного віку

2,1

 2,0

 1,8

 1,8

Кількість громадян, які мали статус безробітного2

за період, тис. осіб

19,6

25,5

 31,9

 43,1

з них

         

працевлаштовано

тис. осіб

3,2

 9,1

 12,7

 15,2

Потреба в робочій силі2

на кінець звітного періоду, тис.осіб

2,1

 1,8

 1,4

 0,6

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)2

на кінець звітного періоду, осіб

7

 6

7

 27

Середній розмір допомоги по безробіттю2

в останньому місяці звітного періоду, гривень

1046

 971

 1071

 1049

у % до відповідного періоду попереднього року

106,8

 105,0

 108,1

 103,6

Середньооблікова кількість штатних працівників3

тис. осіб

183,2

 183,0

 183,3

 181,8

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,6

 13,3

 20,4

 26,5

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,2

 13,6

 23,1

 32,5

Середньомісячна заробітна плата3

         

номінальна

гривень

2403

2506

 2569

 2617

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

103,2

98,9

 97,2

 94,5

1 Дані наведено за матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.
2 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
3 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.