Основні показники ведення лісового господарства у 2014 році

Основні показники ведення лісового господарства у 2014 році

 

Обсяги продукції, робіт та послуг лісо-вого господарства (у фактичних цінах),
тис.грн.

Заготівля ліквідної
деревини,
тис.куб.м

Із загальної кількості заготовленої
ліквідної деревини,
тис.куб.м

усього

у т.ч.
обсяги продукції лісозаго-тівель

усього

у т.ч.
від рубок головного користу-вання

лісоматеріали
круглі

дров’яна деревина для техно-логічних потреб

дрова для опалення

Січень - березень

11628,6

3244,4

15,9

-

0,8

0,2

14,9

Січень - червень

24609,5

6143,3

34,5

-

1,2

2,3

30,3

Січень - вересень

38056,8

10593,1

62,8

-

2,3

3,7

56,8

За 2014 рік

56028,9

18953,4

121,5

-

5,7

6,3

109,5