Архів витягів з комплексного плану роботи на 2016 рік

  

Витяг з комплексної програми роботи Головного управління статистики у Херсонській області на 2016 рік

І. Державні статистичні спостереження/комплексні статистичні роботи/ комплексні статистичні продукти

 

1

Демографічна та соціальна статистика

1.01

Населення та міграція

1.01.01

Демографія і перепис

1-1.01.01.02

Природний рух населення (народження, смерті, шлюби, розлучення)

1.01.02

Міграція

1-1.01.02.01

Міграційний рух населення

1.02

Ринок праці

1.02.01

Зайнятість та безробіття

1-1.02.01.01

Економічна активність населення

3-1.02.01.02

Соціальний захист населення від безробіття за даними Державної служби зайнятості

1.02.02

Оплата праці та соціально-трудові відносини

1-1.02.02.01

Обстеження підприємств із питань статистики праці

1-1.02.02.03

Кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

1-1.02.02.04

Умови праці на підприємствах

1-1.02.02.05

Стан виплати заробітної плати

1.03

Освіта

1-1.03.00.01

Мережа та діяльність дошкільних навчальних закладів

1-1.03.00.02

Охоплення навчанням дітей шкільного віку

1-1.03.00.03

Мережа та діяльність вищих навчальних закладів

1-1.03.00.04

Робота аспірантури та докторантури

1.04

Охорона здоров'я

1-1.04.00.01

Травматизм на виробництві

1.05

Доходи та умови життя

1-1.05.00.01

Обстеження умов життя домогосподарств

1.06

Соціальний захист

1-1.06.00.01

Надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

1.07 

Населені пункти та житло

1-1.07.00.01

Наявність та рух житлового фонду і його експлуатація

1-1.07.00.03

Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії 

1.08 

Правосуддя та злочинність

1-1.08.00.01

Додержання вимог адміністративного законодавства в Україні

1.09

Культура

1-1.09.00.01

Діяльність музеїв

1-1.09.00.02

Діяльність театрів

1-1.09.00.03

Діяльність концертних організацій, професійних творчих колективів

1.10 

Політична та інша суспільна діяльність

1-1.10.00.02

Діяльність громадських організацій в Україні

2

Економічна статистика

2.01

Макроекономічна статистика

2.01.01

Тенденції ділової активності

1-2.01.01.01

Стан ділової активності підприємств

2.03

Економічна діяльність

2.03.01

Діяльність підприємств

1-2.03.01.01

Структурні зміни в економіці України та її регіонів

1-2.03.01.02

Взаєморозрахунки підприємств України з нерезидентами

1-2.03.01.03

Рух цінних паперів акціонерних товариств

1-2.03.01.04

Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств

2.03.02

Послуги

1-2.03.02.01

Основні показники економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг

2.03.03

Внутрішня торгівля

1-2.03.03.01

Наявність торгової мережі

1-2.03.03.02

Продаж і запаси товарів у торговій мережі

1-2.03.03.03

Продаж світлих нафтопродуктів і газу

1-2.03.03.04

Наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізація сільськогосподарської продукції на них

1-2.03.03.06

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

2.03.04

Капітальні інвестиції

1-2.03.04.01

Капітальні інвестиції

2.03.05

Основні засоби

1-2.03.05.01

Наявність і рух основних засобів, амортизація

2.03.07

Сільське, лісове та рибне господарство

1-2.03.07.03

Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

1-2.03.07.04

Внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур

1-2.03.07.06

Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин та забезпеченість їх кормами

1-2.03.07.07

Рибогосподарська діяльність підприємств

1-2.03.07.09

Переробка винограду на виноматеріали

1-2.03.07.10

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

1-2.03.07.11

Надходження молока на переробні підприємства

1-2.03.07.12

Наявність і надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займалися їхнім зберіганням та переробкою

1-2.03.07.14

Реалізація сільськогосподарської продукції

1-2.03.07.15

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

1-2.03.07.16

Наявність сільськогосподарської техніки

1-2.03.07.17

Господарська діяльність фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві

1-2.03.07.18

Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства

1-2.03.07.19

Сільськогосподарська діяльність населення в сільській місцевості

1-2.03.07.20

Ведення мисливського господарства

1-2.03.07.21

Лісогосподарська діяльність

2-2.03.07.01

Валова продукція сільського господарства в постійних цінах

2.03.08

Енергетика

1-2.03.08.01

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

1-2.03.08.02

Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії

2.03.09

Промисловість

1-2.03.09.01

Економічні показники короткострокової статистики промисловості

1-2.03.09.02

Виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

1-2.03.09.03

Виробництво та реалізація промислової продукції за видами

1-2.03.09.04

Підсумки роботи електростанцій. Техніко-економічні показники роботи електростанцій потужністю 500 кВт і більше

2.03.10

Будівництво

1-2.03.10.01

Спостереження щодо об'єктів будівництва

1-2.03.10.02

Основні економічні показники короткострокової статистики будівництва

2.03.11

Транспорт

1-2.03.11.02

Діяльність підприємств та фізичних осіб-підприємців, які експлуатують автомобільний транспорт

1-2.03.11.05

Діяльність підприємств водного транспорту

1-2.03.11.07

Діяльність підприємств авіаційного транспорту

1-2.03.11.09

Діяльність підприємств міського електричного транспорту

2.03.12

Туризм

1-2.03.12.01

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку

1-2.03.12.02

Колективні засоби розміщування

1-2.03.12.03

Туристична діяльність

2.03.14

Реєстр статистичних одиниць

1-2.03.14.01

Ведення Реєстру статистичних одиниць

2.05

Зовнішньоекономічна діяльність

2.05.01

Зовнішня торгівля товарами

1-2.05.01.01

Експорт-імпорт товарів

2.05.02

Зовнішня торгівля послугами

1-2.05.02.01

Зовнішня торгівля послугами

2.05.03

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

1-2.05.03.01

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

2.06

Ціни

2.06.01

Споживчі ціни

1-2.06.01.01

Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)

2.06.02

Ціни виробників

1-2.06.02.01

Зміни цін виробників промислової продукції

1-2.06.02.02

Зміни цін на будівельно-монтажні роботи

1-2.06.02.03

Зміни цін на первинному та вторинному ринку житла

2.07

Наука, технології та інновації

2.07.01

Наука

 

1-2.07.01.01

Виконання наукових та науково-технічних робіт

 

2.07.02

Технології та інновації

 

1-2.07.02.01

Інноваційна діяльність промислового підприємства

 

3

Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей

 

3.01

Навколишнє середовище

 

1-3.01.00.01

Охорона атмосферного повітря

 

1-3.01.00.02

Утворення та поводження з відходами

 

1-3.01.00.03

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

 

3.02

Регіональна статистика

 

2-3.02.00.01

Регіональні рахунки

 

3-3.02.00.03

Економічне і соціальне становище регіону

 

3-3.02.00.04

Про соціально-економічне становище регіону

 

3-3.02.00.99.01

Про соціально-економічне становище району, міста

 

3.03

Інформаційне суспільство

 

1-3.03.00.02

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

 

3.04

Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація

 

3.04.01

Комплексні статистичні продукти

 
   

ІІ. Інші види статистичної діяльності