Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2014 році (уточнені дані)

 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2014 році
(уточнені дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-
лютий

Січень-
березень

Січень-
квітень

Січень-
травень

Січень-
червень

Січень-
липень

Січень-
серпень

Січень-
вересень

Січень-
жовтень

Січень-
листопад

Січень-
грудень

Промисловість

B+C+D

89,9

91,6

90,3

90,0

91,9

93,0

95,2

96,3

96,6

96,3

96,7

96,4

  Добувна та переробна промисловість

B+C

90,5

91,5

92,0

91,1

93,4

94,9

96,9

98,0

98,1

97,9

98,2

97,6

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1

1

37,7

40,0

44,6

53,2

55,8

60,3

70,3

72,2

   Переробна промисловість

С

90,5

91,5

92,3

91,3

93,8

95,5

97,6

98,6

98,8

98,6

98,6

98,0

     з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

105,1

101,6

107,3

106,6

108,6

114,8

121,2

122,5

120,8

118,4

116,9

115,3

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

25,0

33,8

40,8

39,2

35,9

34,9

30,8

30,5

29,7

34,6

37,7

37,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

106,0

105,9

95,9

89,1

88,2

89,6

92,9

92,9

94,3

95,7

95,1

95,2

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

119,9

144,1

163,6

148,3

125,8

122,8

120,6

117,7

113,0

119,6

118,3

118,6

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

52,7

68,0

72,7

76,1

77,8

73,0

71,2

72,9

76,9

80,2

84,8

86,2

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

112,0

106,8

99,0

90,6

92,8

93,0

92,3

93,0

95,9

97,1

98,9

101,4

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

63,7

73,8

66,5

66,7

71,5

70,3

69,5

69,6

69,2

68,4

67,6

66,2

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

88,6

91,9

85,3

86,2

86,7

86,4

89,0

90,1

91,0

89,7

90,7

91,5

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.