Капітальні інвестиції за видами активів за січень–вересень 2014 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень–вересень 2014 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

1339240

100,0

інвестиції у матеріальні активи

1328767

99,2

    житлові будівлі

206282

15,4

    нежитлові будівлі

210489

15,7

    інженерні споруди

302088

22,6

    машини, обладнання та інвентар

452192

33,8

    транспортні засоби

83737

6,2

    земля

2318

0,2

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

52268

3,9

    інші матеріальні активи

19393

1,4

інвестиції у нематеріальні активи

10473

0,8

    з них

   

    програмне забезпечення та бази
даних

5722

0,4

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

2268

0,2