Капітальні інвестиції за видами активів за січень–червень 2014 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень–червень 2014 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

868483

100,0

інвестиції у матеріальні активи

863632

99,4

    житлові будівлі

128855

14,8

    нежитлові будівлі

124420

14,3

    інженерні споруди

244906

28,2

    машини, обладнання та інвентар

267928

30,8

    транспортні засоби

48845

5,6

    земля

2273

0,3

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

34520

4,0

    інші матеріальні активи

11885

1,4

інвестиції у нематеріальні активи

4851

0,6

    з них

   

    програмне забезпечення та бази
даних

3220

0,4

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

1310

0,2