Капітальні інвестиції за видами активів за січень–березень 2014 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень–березень 2014 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

477925

100,0

інвестиції у матеріальні активи

475665

99,5

    житлові будівлі

63846

13,4

    нежитлові будівлі

58613

12,3

    інженерні споруди

204224

42,7

    машини, обладнання та інвентар

107812

22,5

    транспортні засоби

25132

5,3

    земля

1655

0,3

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

10722

2,2

    інші матеріальні активи

3661

0,8

інвестиції у нематеріальні активи

2260

0,5

    з них

   

    програмне забезпечення та бази
даних

1709

0,4

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

381

0,1