Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–грудень 2014 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  за січень–грудень 2014 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

1917780

100,0

у т.ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

10171

0,5

коштів місцевих бюджетів

143985

7,5

власних коштів підприємств та
організацій

1162360

60,6

кредитів банків та інших позик

266196

13,9

коштів іноземних інвесторів

2456

0,1

коштів населення на будівництво
власних квартир

19180

1,0

коштів населення на індивідуальне
житлове будівництво

210296

11,0

інших джерел фінансування

103136

5,4