Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2014 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2014 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

1339240

100,0

у т.ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

8265

0,6

коштів місцевих бюджетів

43900

3,3

власних коштів підприємств та
організацій

761757

56,9

кредитів банків та інших позик

253339

18,9

коштів іноземних інвесторів

2456

0,2

коштів населення на будівництво
власних квартир

14006

1,0

коштів населення на індивідуальне
житлове будівництво

164654

12,3

інших джерел фінансування

90863

6,8