Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2014 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  за січень–червень 2014 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

868483

100,0

у т.ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

4854

0,6

коштів місцевих бюджетів

14005

1,6

власних коштів підприємств та
організацій

434570

50,0

кредитів банків та інших позик

224265

25,8

коштів іноземних інвесторів

2456

0,3

коштів населення на будівництво
власних квартир

7882

0,9

коштів населення на індивідуальне
житлове будівництво

104871

12,1

інших джерел фінансування

75580

8,7