Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2014 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  за січень–березень 2014 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

477925

100,0

у т.ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

1056

0,2

коштів місцевих бюджетів

3527

0,7

власних коштів підприємств та
організацій

184677

38,7

кредитів банків та інших позик

196361

41,1

коштів іноземних інвесторів

2456

0,5

коштів населення на будівництво
власних квартир

2754

0,6

коштів населення на індивідуальне
житлове будівництво

51575

10,8

інших джерел фінансування

35519

7,4