Товарна структура зовнішньої торгівлі області за січень 2014 року.

Товарна структура зовнішньої торгівлі області за січень 2014 року.

 

Експорт

Імпорт

вартість, тис.дол. США

у % до січня
2013р.

питома вага у загальному обсязі, %

вартість, тис.дол. США

у % до січня
2013р.

питома  вага у загальному обсязі, %

Усього

17340,6

69,2

100,0

12609,6

100,5

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

2543,7

223,2

14,7

616,6

4,9

II. Продукти рослинного походження

3209,4

27,0

18,5

229,9

25,3

1,8

III. Жири та олії тваринного або рослинного походження

83,7

х

0,5

IV. Готові харчові продукти

3998,6

77,0

23,1

849,7

64,6

6,7

V. Мiнеральнi продукти

20,5

28,5

0,1

340,1

135,5

2,7

VI. Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловості

14,3

256,5

0,1

464,0

28,2

3,7

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

142,4

127,6

0,8

1796,9

215,9

14,3

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

6,7

0,1

IX. Деревина і вироби з деревини

513,5

38,7

3,0

1766,9

446,8

14,0

X. Маса з деревини або iнших волокнистих целюлозних матеріалів

47,0

44,7

0,3

1604,2

253,7

12,7

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби 

79,4

54,4

0,5

288,5

861,2

2,3

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

3,0

0,0

641,6

302,8

5,1

XIV. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

6,0

0,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

4144,1

291,0

23,9

1349,7

106,7

10,7

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

2225,5

66,9

12,8

1929,9

44,3

15,3

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

166,0

83,0

1,0

281,3

209,2

2,2

XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні

149,1

122,3

0,9

78,3

92,5

0,6

XX. Рiзнi  промислові товари

0,5

14,1

0,0

359,2

73,3

2,8