Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів (2005-2013 рр.)

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів1

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у місяць, грн

 

до 480,0

67,8

62,5

12,4

5,7

7,1

2,5

480,1–840,02

32,2

37,5

44,7

24,8

28,7

19,2

7,2

6,0

5,5

840,1–1200,03

42,9

30,9

29,8

26,6

20,6

19,2

13,0

1200,1–1560,0

19,8

18,9

27,3

33,3

27,6

31,6

1560,1–1920,0

9,2

5,6

10,9

17,5

17,9

23,9

1920,1–2280,04

9,6

9,9

13,5

21,4

12,9

11,2

2280,1–2640,0

3,9

5,5

2640,1–3000,0

8,9

2,9

3000,1–3360,0

1,2

3,6

3360,1–3720,0

0,4

0,7

понад 3720,0

2,0

2,1

1 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту, розпочато використання шкали еквівалентності. Для забезпечення зіставності показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних за 2005-2010рр. з урахуванням шкали еквівалентності та використанням показників доходів в якості критеріїв диференціації.
2 У 2005–2006рр. – понад 480 грн.
3 У 2007р. – понад 840 грн.
4 У 2008-2011рр. – понад 1920 грн.