Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2013 році

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2013 році

(в середньому за період)

 

Одиниця виміру

Все населення

Жінки

Чоловіки

Міські поселення

Сільська місцевість

Економічно активне населення

тис.осіб

         

у віці 15-70 років

524,6

239,5

285,1

293,0

231,6

працездатного віку

490,3

216,1

274,2

281,6

208,7

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

         

у віці 15-70 років

65,2

56,6

74,6

59,1

74,9

працездатного віку

73,6

65,6

81,4

69,1

80,6

Зайняте населення

тис.осіб

         

у віці 15-70 років

480,2

224,6

255,6

261,2

219,0

працездатного віку

445,9

201,2

244,7

249,8

196,1

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

         

у віці 15-70 років

59,6

53,1

66,9

52,7

70,9

працездатного віку

66,9

61,1

72,7

61,3

75,8

Безробітне населення

тис.осіб

         

у віці 15-70 років

44,4

14,9

29,5

31,8

12,6

працездатного віку

44,4

14,9

29,5

31,8

12,6

Рівень безробіття населення

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

         

у віці 15-70 років

8,5

6,2

10,3

10,9

5,4

працездатного віку

9,1

6,9

10,8

11,3

6,0

Економічно неактивне населення

тис.осіб

         

у віці 15-70 років

280,5

183,4

97,1

203,0

77,5

працездатного віку

175,9

113,3

62,6

125,8

50,1