Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2013 році

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2013 році

 

Усього,
тис.грн.

У тому числі

великі підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповід-ного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповід-ного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповід-ного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповід-ного виду діяльності

Усього1

26993676,0

3316065,6

12,3

12649018,0

46,9

11028592,4

40,8

3325509,0

12,3

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

5226352,7

2

2

2

2

1949055,4

37,3

688305,1

13,2

промисловість

9413670,7

2

2

2

2

1107114,1

11,7

233326,5

2,5

будівництво

654889,8

189125,0

28,9

465764,8

71,1

192778,4

29,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9529751,7

2

2

2

2

6084402,1

63,9

1633979,0

17,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

901045,6

391319,2

43,4

509726,4

56,6

204085,3

22,6

тимчасове розміщування й організація харчування

135121,2

21150,0

15,7

113971,2

84,3

23503,6

17,4

інформація та телекомунікації

65587,0

2

2

2

2

31766,0

48,4

фінансова та страхова діяльність

46421,2

46421,2

100

12295,9

26,5

операції з нерухомим майном

409634,6

110753,5

27,0

298881,1

73,0

130137,1

31,8

професійна, наукова та технічна діяльність

252793,3

104977,8

41,5

147815,5

58,5

75182,9

29,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

191532,1

46048,4

24,0

145483,7

76,0

68493,5

35,8

освіта

19461,1

2

2

2

2

3633,5

18,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

110048,6

64748,1

58,8

45300,5

41,2

9944,1

9,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

10049,5

10049,5

100

5333,1

53,1

надання інших видів послуг

27316,9

2

2

2

2

12745,0

46,7

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2013 році.
2 Інформація конфіденційна відповідно до закону України «Про державну статистику».