Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2013 році

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2013 році

 

Усього,
одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності

Усього1

8104

5

0,0

297

3,7

7802

96,3

6750

83,3

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

2497

2

0,1

81

3,2

2414

96,7

2183

87,4

промисловість

955

2

0,2

106

11,1

847

88,7

680

71,2

будівництво

560

13

2,3

547

97,7

461

82,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1945

1

0,1

43

2,2

1901

97,7

1645

84,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

337

26

7,7

311

92,3

246

73,0

тимчасове розміщування й організація харчування

180

4

2,2

176

97,8

139

77,2

інформація та телекомунікації

172

1

0,6

171

99,4

154

89,5

фінансова та страхова діяльність

51

51

100

44

86,3

операції з нерухомим майном

498

6

1,2

492

98,8

436

87,6

професійна, наукова та технічна діяльність

392

4

1,0

388

99,0

360

91,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

268

7

2,6

261

97,4

215

80,2

освіта

24

1

4,2

23

95,8

17

70,8

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

79

5

6,3

74

93,7

47

59,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

43

43

100

39

90,7

надання інших видів послуг

103

103

100

84

81,6

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2013 році.