Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірамиза видами економічної діяльності у 2013 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірамиза видами економічної діяльності у 2013 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього1

91413

4942

5,4

49683

54,4

36788

40,2

14593

16,0

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

23043

2

2

2

2

9214

40,0

3871

16,8

промисловість

33792

2

2

2

2

5906

17,5

2006

5,9

будівництво

4241

1379

32,5

2862

67,5

1036

24,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12169

2

2

2

2

7589

62,4

3234

26,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6600

4304

65,2

2296

34,8

768

11,6

тимчасове розміщування й організація харчування

1487

304

20,4

1183

79,6

336

22,6

інформація та телекомунікації

861

2

2

2

2

436

50,6

фінансова та страхова діяльність

229

229

100

104

45,4

операції з нерухомим майном

2866

585

20,4

2281

79,6

1093

38,1

професійна, наукова та технічна діяльність

1664

324

19,5

1340

80,5

743

44,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2178

800

36,7

1378

63,3

445

20,4

освіта

295

2

2

2

2

62

21,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1312

491

37,4

821

62,6

185

14,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

105

105

100

52

49,5

надання інших видів послуг

571

2

2

2

2

222

38,9

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2013 році.
2 Інформація конфіденційна відповідно до закону України «Про державну статистику».