Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2013 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2013 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього1

94957

4942

5,2

49709

52,4

40306

42,4

16721

17,6

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

25017

2

2

2

2

11185

44,7

5036

20,1

промисловість

34021

2

2

2

2

6127

18,0

2123

6,2

будівництво

4453

1389

31,2

3064

68,8

1148

25,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12724

2

2

2

2

8142

64,0

3552

27,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6685

4307

64,4

2378

35,6

798

11,9

тимчасове розміщування й організація харчування

1540

304

19,7

1236

80,3

372

24,2

інформація та телекомунікації

905

2

2

2

2

476

52,6

фінансова та страхова діяльність

244

244

100

115

47,1

операції з нерухомим майном

2997

585

19,5

2412

80,5

1199

40,0

професійна, наукова та технічна діяльність

1788

324

18,1

1464

81,9

850

47,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2254

800

35,5

1454

64,5

500

22,2

освіта

295

2

2

2

2

62

21,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1320

491

37,2

829

62,8

187

14,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

117

117

100

64

54,7

надання інших видів послуг

597

2

2

2

2

239

40,0

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2013 році.
2 Інформація конфіденційна відповідно до закону України «Про державну статистику».