Використання окремих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за 2013 рік

Використання окремих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за 2013 рік

 

Використано1

У % до 2012р.

Вугілля, тис.т

47,0

115,7

Газ природний, млн.м3

533,8

94,8

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних  (включаючи газовий конденсат), тис.т

Бензин моторний2, тис.т

110,9

98,4

Газойлі (паливо дизельне)2, тис.т

146,5

96,0

Мазути паливні важкі, тис.т

1,5

64,7

Гас, тис.т

0,0

50,4

Пропан і бутан скраплені2, тис.т

20,3

81,7

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

1,5

77,0

Брикети, котуни та подібні види твердого палива з вугілля, тис.т

   

Торф неагломерований паливний, тис.т умовної вологості

Дрова для опалення, тис.м3  щільних

61,4

95,0

1 Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, включаючи обсяги реалізації населенню, а також з урахуванням технологічних втрат, втрат при транспортуванні, розподіленні та зберіганні.
2  З урахуванням обсягів роздрібного продажу через автозаправні станції.