Основні показники ринку праці у 2013 році

Основні показники ринку праці (квартальні дані)

 

Одиниця виміру

2013

січень– березень

січень– червень

січень– вересень

січень– грудень

Економічно активне населення1

в середньому за період, тис. осіб

       

у віці 15–70 років

519,2

525,8

528,0

524,6

працездатного віку

487,5

492,1

 492,4

 490,3

Рівень економічної активності населення1

у % до населення відповідної вікової групи

       

у віці 15–70 років

64,5

65,3

 65,6

 65,2

працездатного віку

73,2

73,9

 73,9

 73,6

Зайняте населення1

в середньому за період, тис. осіб

       

у віці 15–70 років

472,5

480,9

 484,4

 480,2

працездатного віку

440,8

447,2

 448,8

 445,9

Рівень зайнятості населення1

у % до населення відповідної вікової групи

       

 у віці 15–70 років

58,7

59,7

 60,2

 59,6

 працездатного віку

66,2

67,1

 67,4

 66,9

Безробітне населення (за методологією МОП)1:

в середньому за період, тис. осіб

       

 у віці 15–70 років

46,7

44,9

 43,6

 44,4

 працездатного віку

46,7

44,9

43,6

 44,4

Кількість зареєстрованих безробітних2

на кінець періоду,
тис. осіб

15,4

9,9

8,5

13,1

в середньому за період, тис. осіб

14,8

13,5

 12,0

 11,5

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)1:

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

       

у віці 15–70 років

9,0

8,5

 8,3

 8,5

працездатного віку

9,6

9,1

 8,9

 9,1

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)2

у % до економічно активного населення працездатного віку

3,0

2,7

 2,4

 2,3

у % до населення працездатного віку

2,2

2,1

 1,8

 1,8

Кількість громадян, які мали статус безробітного2

за період, тис. осіб

19,2

24,4

31,0

 41,7

з них

         

працевлаштовано

тис. осіб

2,1

8,2

 12,3

15,2

Потреба в робочій силі2

на кінець звітного періоду, тис.осіб

2,3

3,0

3,2

 0,8

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)2

на кінець звітного періоду, осіб

6

3

 3

 16

Середній розмір допомоги по безробіттю2

в останньому місяці звітного періоду, гривень

980

925

991

1013

у % до відповідного періоду попереднього року

113,6

106,4

110,4

 109,2

Середньооблікова кількість штатних працівників3

тис. осіб

183,9

185,7

186,0

 184,5

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,2

16,1

 24,5

 30,6

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,1

14,4

24,5

 34,8

Середньомісячна заробітна плата3

         

номінальна

гривень

2294

2405

2432

2464

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

111,4

111,1

 110,2

 109,4

1 Дані наведено за матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.
2 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
3 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.