Основні показники ведення лісового господарства у 2013 році

Основні показники ведення лісового господарства у 2013 році

 

Обсяги продукції, робіт та послуг лісо-вого господарства (у фактичних цінах),
тис.грн.

Заготівля ліквідної
деревини,
тис.куб.м

Із загальної кількості заготовленої
ліквідної деревини,
тис.куб.м

усього

у т.ч. обсяги продукції лісозаго-тівель

усього

у т.ч.
від рубок головного користу-вання

лісоматеріали
круглі

дров’яна деревина для техно-логічних потреб

дрова для опалення

Січень - березень

12083,3

3476,6

20,2

-

1,7

0,7

17,8

Січень - червень

25455,6

5887,0

35,8

-

3,3

1,4

31,0

Січень - вересень

40190,5

10127,4

66,9

-

5,1

2,1

59,7

За 2013 рік

60725,0

18866,7

131,9

-

8,0

3,1

120,6