Капітальні інвестиції за видами економічної діяльностіза січень−грудень 2013 року

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльностіза січень−грудень 2013 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

січня−грудня
2012р.

загального
обсягу

Усього

1934166

81,9

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

477804

82,2

24,7

  Сільське господарство, мисливство та надання
пов’язаних із ними послуг

471927

81,3

24,4

  Лісове господарство та лісозаготівлі

5417

690,3

0,3

  Рибне господарство

460

247,1

0,0

Промисловість

671754

109,8

34,7

  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

1

1

1

  Переробна промисловість

276587

83,7

14,3

  Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

377735

159,5

19,5

  Водопостачання; каналізація, поводження з
відходами

15213

55,3

0,8

Будівництво

435538

67,9

22,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

65367

39,3

3,4

  Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними
засобами та мотоциклами, їх ремонт

11096

202,7

0,6

  Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними
засобами та мотоциклами

44625

48,6

2,3

  Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними
засобами та мотоциклами

9646

13,1

0,5

Транспорт, складське господарство, поштова та
кур’єрська діяльність

23516

44,2

1,2

  Наземний і трубопровідний транспорт

5764

296,7

0,3

  Водний транспорт

11

0,4

0,0

  Авіаційний транспорт

  Складське господарство та допоміжна діяльність
у сфері транспорту

17741

34,5

0,9

  Поштова та кур’єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування   

15339

326,8

0,8

  Тичасове розміщування

15064

411,7

0,8

  Діяльність із забезпечення стравами та напоями

275

18,1

0,0

Інформація та телекомунікації

2218

58,7

0,1

  Видавнича діяльність, виробництво кіно- та
відеофільмів,  телевізійних програм, видання
звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного
мовлення

1383

47,6

0,1

  Телекомунікації (електрозв’язок)

668

89,0

0,0

  Комп’ютерне програмування та надання інших
інформаційних послуг

167

274,8

0,0

Фінансова та страхова діяльність

27

2,2

0,0

Операції з нерухомим майном

54146

145,7

2,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

43736

83,5

2,3

  Діяльність у сферах права та бухгалтерського
обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
випробування та дослідження, діяльність головних
управлінь (хед-офісів)

35985

75,5

1,9

  Наукові дослідження та розробки

5780

203,2

0,3

  Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури
ринку, інша професійна, наукова та технічна
діяльність, ветеринарна діяльність

1971

118,4

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування 

13018

265,2

0,7

Державне управління й оборона; обов’язкове
соціальне страхування

94121

56,6

4,9

Освіта

9104

43,7

0,5

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

20963

127,2

1,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

6512

183,2

0,3

Надання інших видів послуг

1003

110,9

0,0

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010).