Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень−вересень 2013 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень−вересень 2013 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

січня−вересня
2012р.

загального
обсягу

Усього

1289982

88,5

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

324023

87,3

25,1

  Сільське господарство, мисливство та надання
пов’язаних із ними послуг

320641

86,4

24,9

  Лісове господарство та лісозаготівлі

3218

7095,9

0,2

  Рибне господарство

1

1

1

Промисловість

432431

137,8

33,5

  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

1

1

1

  Переробна промисловість

213687

123,3

16,6

  Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

208174

182,8

16,1

  Водопостачання; каналізація, поводження з
відходами

9823

48,9

0,8

Будівництво

294120

68,2

22,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

45907

31,6

3,6

  Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними
засобами та мотоциклами, їх ремонт

3927

93,5

0,3

  Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними
засобами та мотоциклами

35428

46,6

2,8

  Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними
засобами та мотоциклами

6552

9,7

0,5

Транспорт, складське господарство, поштова та
кур’єрська діяльність

19884

52,4

1,5

  Наземний і трубопровідний транспорт

4432

584,0

0,3

  Водний транспорт

1

1

1

  Авіаційний транспорт

  Складське господарство та допоміжна діяльність
у сфері транспорту

15451

42,1

1,2

  Поштова та кур’єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування   

15063

393,1

1,2

  Тичасове розміщування

14899

461,9

1,2

  Діяльність із забезпечення стравами та напоями

1

1

1

Інформація та телекомунікації

1401

49,1

0,1

  Видавнича діяльність, виробництво кіно- та
відеофільмів,  телевізійних програм, видання
звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного
мовлення

757

34,1

0,1

  Телекомунікації (електрозв’язок)

591

102,2

0,0

  Комп’ютерне програмування та надання інших
інформаційних послуг

53

134,4

0,0

Фінансова та страхова діяльність

12

0,8

0,0

Операції з нерухомим майном

33298

181,1

2,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

30068

109,6

2,3

  Діяльність у сферах права та бухгалтерського
обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
випробування та дослідження, діяльність головних
управлінь (хед-офісів)

24657

104,0

1,9

  Наукові дослідження та розробки

4233

147,8

0,3

  Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури
ринку, інша професійна, наукова та технічна
діяльність, ветеринарна діяльність

1178

157,3

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування 

12173

490,4

1,0

Державне управління й оборона; обов’язкове
соціальне страхування

61994

77,9

4,8

Освіта

5962

37,1

0,5

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

8840

91,1

0,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4340

167,9

0,3

Надання інших видів послуг

466

103,4

0,0

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010).