Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень−червень 2013 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень−червень 2013 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

січня−червня
2012р.

загального
обсягу

Усього

658858

69,8

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

187353

66,5

28,5

  Сільське господарство, мисливство та надання
пов’язаних із ними послуг

187200

66,5

28,4

  Лісове господарство та лісозаготівлі

153

302,5

0,1

  Рибне господарство

Промисловість

183762

93,0

27,9

  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

1

1

1

  Переробна промисловість

108218

91,8

16,4

  Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

68788

108,1

10,4

  Водопостачання; каналізація, поводження з
відходами

6044

43,4

0,9

Будівництво

140482

51,8

21,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

30991

29,3

4,7

  Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними
засобами та мотоциклами, їх ремонт

2651

118,1

0,4

  Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними
засобами та мотоциклами

24095

48,2

3,7

  Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними
засобами та мотоциклами

4245

7,5

0,6

Транспорт, складське господарство, поштова та
кур’єрська діяльність

14278

51,4

2,2

  Наземний і трубопровідний транспорт

3318

1120,1

0,5

  Водний транспорт

1

1

1

  Авіаційний транспорт

  Складське господарство та допоміжна діяльність
у сфері транспорту

10959

40,6

1,7

  Поштова та кур’єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування   

13150

542,1

2,0

  Тичасове розміщування

13150

614,4

2,0

  Діяльність із забезпечення стравами та напоями

Інформація та телекомунікації

836

59,1

0,1

  Видавнича діяльність, виробництво кіно- та
відеофільмів,  телевізійних програм, видання
звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного
мовлення

396

38,1

0,0

  Телекомунікації (електрозв’язок)

406

121,0

0,1

  Комп’ютерне програмування та надання інших
інформаційних послуг

34

99,5

0,0

Фінансова та страхова діяльність

 …1

1

1

Операції з нерухомим майном

15986

193,5

2,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

18834

381,6

2,9

  Діяльність у сферах права та бухгалтерського
обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
випробування та дослідження, діяльність головних
управлінь (хед-офісів)

16809

646,5

2,6

  Наукові дослідження та розробки

1290

55,0

0,2

  Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури
ринку, інша професійна, наукова та технічна
діяльність, ветеринарна діяльність

735

253,0

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування 

10427

741,9

1,6

Державне управління й оборона; обов’язкове
соціальне страхування

31135

96,4

4,7

Освіта

2848

29,7

0,4

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

4694

81,8

0,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4004

1177,0

0,6

Надання інших видів послуг

1

1

1

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010).