Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень−березень 2013 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень−березень 2013 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

січня−березня
2012р.

загального
обсягу

Усього

248769

62,2

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

58045

66,3

23,3

  Сільське господарство, мисливство та надання
пов’язаних із ними послуг

58005

66,3

23,3

  Лісове господарство та лісозаготівлі

40

163,8

0,0

  Рибне господарство

Промисловість

71076

75,7

28,6

  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

1

1

1

  Переробна промисловість

46795

72,8

18,8

  Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

23154

84,2

9,3

  Водопостачання; каналізація, поводження з
відходами

1104

74,4

0,5

Будівництво

49951

36,4

20,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13329

27,3

5,3

  Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними
засобами та мотоциклами, їх ремонт

1425

187,4

0,5

  Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними
засобами та мотоциклами

9182

72,2

3,7

  Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними
засобами та мотоциклами

2722

6,2

1,1

Транспорт, складське господарство, поштова та
кур’єрська діяльність

6733

63,6

2,7

  Наземний і трубопровідний транспорт

2072

1205,2

0,8

  Водний транспорт

1

1

1

  Авіаційний транспорт

  Складське господарство та допоміжна діяльність
у сфері транспорту

4660

52,5

1,9

  Поштова та кур’єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування   

417

64,4

0,2

  Тичасове розміщування

417

117,6

0,2

  Діяльність із забезпечення стравами та напоями

Інформація та телекомунікації

430

179,7

0,2

  Видавнича діяльність, виробництво кіно- та
відеофільмів,  телевізійних програм, видання
звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного
мовлення

185

137,2

0,1

  Телекомунікації (електрозв’язок)

1

1

1

  Комп’ютерне програмування та надання інших
інформаційних послуг

1

1

1

Фінансова та страхова діяльність

 …1

1

1

Операції з нерухомим майном

10220

174,7

4,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

13167

1083,8

5,3

  Діяльність у сферах права та бухгалтерського
обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
випробування та дослідження, діяльність головних
управлінь (хед-офісів)

11967

1818,3

4,8

  Наукові дослідження та розробки

1

1

1

  Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури
ринку, інша професійна, наукова та технічна
діяльність, ветеринарна діяльність

279

173,1

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування 

10120

3100,8

4,1

Державне управління й оборона; обов’язкове
соціальне страхування

11952

99,6

4,8

Освіта

1301

67,0

0,5

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1094

51,9

0,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

926

1343,6

0,4

Надання інших видів послуг

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010).