Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–грудень 2013 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  за січень–грудень 2013 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

1934166

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

38944

2,0

коштів місцевих бюджетів

113191

5,9

власних коштів підприємств та
організацій

971735

50,2

кредитів банків та інших позик

359616

18,6

коштів іноземних інвесторів

6285

0,3

коштів населення на будівництво
власних квартир

18950

1,0

коштів населення на індивідуальне
житлове будівництво

300056

15,5

інших джерел фінансування

125389

6,5