Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2013 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  за січень–вересень 2013 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

1289982

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

20107

1,6

коштів місцевих бюджетів

71304

5,5

власних коштів підприємств та
організацій

700934

54,3

кредитів банків та інших позик

211173

16,4

коштів іноземних інвесторів

1

1

коштів населення на будівництво
власних квартир

13123

1,0

коштів населення на індивідуальне
житлове будівництво

184889

14,3

інших джерел фінансування

86205

6,7

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".