Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2013 року

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  за січень–червень 2013 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

658858

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

5134

0,8

коштів місцевих бюджетів

39053

5,9

власних коштів підприємств та
організацій

402734

61,1

кредитів банків та інших позик

85423

13,0

коштів іноземних інвесторів

1

1

коштів населення на будівництво
власних квартир

8199

1,2

коштів населення на індивідуальне
житлове будівництво

79541

12,1

інших джерел фінансування

38252

5,8

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".