Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2013 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2013 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

248769

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

2519

1,0

коштів місцевих бюджетів

10061

4,0

власних коштів підприємств та
організацій

157542

63,3

кредитів банків та інших позик

34693

14,0

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво
власних квартир

6760

2,7

коштів населення на індивідуальне
житлове будівництво

19876

8,0

інших джерел фінансування

17318

7,0