Капітальні інвестиції за видами активів за січень–грудень 2013 року

 

Капітальні інвестиції за видами активів за січень–грудень 2013 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

1934166

100,0

інвестиції у матеріальні активи

1919753

99,3

    житлові будівлі

351162

18,2

    нежитлові будівлі

378619

19,6

    інженерні споруди

441280

22,8

    машини, обладнання та інвентар

565195

29,2

    транспортні засоби

74181

3,8

    земля

5149

0,3

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

69096

3,6

    інші матеріальні активи

35071

1,8

інвестиції у нематеріальні активи

14413

0,7

    з них

 

 

    програмне забезпечення та бази
даних

7755

0,4

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

4833

0,2