Капітальні інвестиції за видами активівза січень–вересень 2013 року

Капітальні інвестиції за видами активівза січень–вересень 2013 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

1289982

100,0

інвестиції у матеріальні активи

1279866

99,2

    житлові будівлі

218140

16,9

    нежитлові будівлі

265889

20,6

    інженерні споруди

236443

18,3

    машини, обладнання та інвентар

418703

32,5

    транспортні засоби

50826

3,9

    земля

4913

0,4

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

57794

4,5

    інші матеріальні активи

27158

2,1

інвестиції у нематеріальні активи

10116

0,8

    з них

 

 

    програмне забезпечення та бази
даних

5547

0,4

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

3484

0,3