Капітальні інвестиції за видами активівза січень–червень 2013 року

 

Капітальні інвестиції за видами активівза січень–червень 2013 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

658858

100,0

інвестиції у матеріальні активи

651383

98,9

    житлові будівлі

93499

14,2

    нежитлові будівлі

159209

24,2

    інженерні споруди

79936

12,1

    машини, обладнання та інвентар

225227

34,2

    транспортні засоби

29647

4,5

    земля

298

0,1

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

46278

7,0

    інші матеріальні активи

17289

2,6

інвестиції у нематеріальні активи

7475

1,1

    з них

 

 

    програмне забезпечення та бази
даних

3491

0,5

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

3170

0,5