Капітальні інвестиції за видами активів за січень–березень 2013 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень–березень 2013 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

248769

100,0

інвестиції у матеріальні активи

245407

98,6

    житлові будівлі

29918

12,0

    нежитлові будівлі

65048

26,1

    інженерні споруди

24649

9,9

    машини, обладнання та інвентар

89023

35,8

    транспортні засоби

13356

5,4

    земля

189

0,1

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

15053

6,0

    інші матеріальні активи

8171

3,3

інвестиції у нематеріальні активи

3362

1,4

    з них

 

 

    програмне забезпечення та бази
даних

959

0,4

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

1944

0,8