Товарна структура зовнішньої торгівлі області за січень–березень 2013 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі області за січень–березень 2013р.

 

Експорт

Імпорт

вартість, тис.дол. США

у % до
січня–березня
2012р.

питома вага у загальному обсязі, %

вартість, тис.дол. США

у % до
січня–березня
2012р.

питома  вага у загальному обсязі, %

Усього

76431,3

125,0

100,0

49233,8

139,0

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

3613,6

79,9

4,7

II. Продукти рослинного походження

27411,7

154,6

35,9

2695,3

168,9

5,5

III. Жири та олії тваринного або рослинного походження

0,4

0,8

0,0

IV. Готові харчові продукти

16855,4

146,8

22,1

4065,9

179,1

8,3

V. Мiнеральнi продукти

121,5

49,8

0,2

1960,7

262,9

4,0

VI. Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловості

147,1

243,8

0,2

6540,0

256,3

13,3

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

761,2

69,5

1,0

3858,7

113,0

7,8

IX. Деревина і вироби з деревини

4793,9

120,3

6,3

1721,3

112,4

3,5

X. Маса з деревини або iнших волокнистих целюлозних матеріалів

502,8

88,0

0,7

1663,4

1001,9

3,4

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби 

458,7

53,4

0,6

449,1

32,1

0,9

XII. Взуття, головні убори, парасольки

0,2

1,3

0,0

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

16,3

53,1

0,0

1082,9

99,4

2,2

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

5589,3

116,4

7,3

3555,5

106,7

7,2

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

10743,6

83,1

14,1

17237,8

131,4

35,0

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

5017,6

198,5

6,6

1449,3

55,7

2,9

XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні

306,4

166,5

0,4

1135,0

249,0

2,3

XX. Рiзнi  промислові товари

42,2

469,6

0,1

1390,1

162,4

2,8

        Різне

49,6

84,4

0,1

98,8

0,2