Товарна структура зовнішньої торгівлі області за січень 2013р.

Товарна структура зовнішньої торгівлі області за січень 2013р.

 

Експорт

Імпорт

вартість, тис.дол. США

у % до
січня
2012р.

питома вага у загальному обсязі, %

вартість, тис.дол. США

у % до
січня
2012р.

питома  вага у загальному обсязі, %

Усього

25660,5

133,2

100,0

12290,2

147,9

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

1139,5

63,6

4,4

II. Продукти рослинного походження

12348,6

251,3

48,1

907,1

157,5

7,4

III. Жири та олії тваринного або рослинного походження

0,2

0,9

0,0

IV. Готові харчові продукти

5190,7

211,5

20,2

1315,7

217,3

10,7

V. Мiнеральнi продукти

72,1

49,0

0,3

251,0

241,0

2,0

VI. Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловості

5,6

46,3

0,0

1034,6

112,4

8,4

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

111,6

65,5

0,4

876,3

100,5

7,1

IX. Деревина і вироби з деревини

1327,5

119,9

5,2

370,5

112,9

3,0

X. Маса з деревини або iнших волокнистих целюлозних матеріалів

105,1

57,9

0,4

438,2

х

3,6

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби  

174,0

89,8

0,7

53,4

12,7

0,4

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

139,3

57,3

1,1

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

1424,8

79,6

5,6

1909,7

274,4

15,5

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

3326,5

68,5

13,0

4356,0

186,8

35,4

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

308,7

20,0

1,2

134,5

21,9

1,1

XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні

121,8

2471,5

0,5

84,7

60,4

0,7

XX. Рiзнi  промислові товари

3,9

102,3

0,0

419,1

92,7

3,4