Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2013 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2013 році

 

Тис.грн.

У % до загального обсягу

Будівництво

540892

100,0

   Будівлі

298241

55,1

   з них

   

      житлові

68079

12,6

      нежитлові

230162

42,5

   Інженерні споруди

242651

44,9

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.