Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні−листопаді 2013 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні−листопаді 2013 року

 

Тис.грн.

У % до загального обсягу

Будівництво

474359

100,0

   Будівлі

257839

54,4

   з них

   

      житлові

59972

12,7

      нежитлові

197867

41,7

   Інженерні споруди

216520

45,6

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.