Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні−жовтні 2013 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні−жовтні 2013 року

 

Тис.грн.

У % до загального обсягу

Будівництво

419776

100,0

   Будівлі

225462

53,7

   з них

   

      житлові

53028

12,6

      нежитлові

172434

41,1

   Інженерні споруди

194314

46,3

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.