Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні−вересні 2013 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні−вересні 2013 року

 

Тис.грн.

У % до загального обсягу

Будівництво

358172

100,0

   Будівлі

189476

52,9

   з них

 

 

      житлові

46725

13,0

      нежитлові

142751

39,9

   Інженерні споруди

168696

47,1

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.