Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні−серпні 2013 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні−серпні 2013 року

 

Тис.грн.

У % до загального обсягу

Будівництво

305796

100,0

   Будівлі

163568

53,5

   з них

   

      житлові

41286

13,5

      нежитлові

122282

40,0

   Інженерні споруди

142228

46,5

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.