Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні−липні 2013 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні−липні 2013 року

 

Тис.грн.

У % до загального обсягу

Будівництво

251029

100,0

   Будівлі

137669

54,8

   з них

 

 

      житлові

35742

14,2

      нежитлові

101927

40,6

   Інженерні споруди

113360

45,2

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.