Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні−квітні 2013 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні−квітні 2013 року

 

Тис.грн.

У % до загального обсягу

Будівництво

113844

100,0

   Будівлі

72625

63,8

   з них

   

      житлові

18290

16,1

      нежитлові

54335

47,7

   Інженерні споруди

41219

36,2

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.