Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні−березні 2013 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні−березні 2013 року

 

Тис.грн.

У % до загального обсягу

Будівництво

71630

100,0

   Будівлі

44601

62,3

   з них

 

 

      житлові

12908

18,0

      нежитлові

31693

44,3

   Інженерні споруди

27029

37,7

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.