Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні−лютому 2013 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні−лютому 2013 року

 

Тис.грн.

У % до загального обсягу

Будівництво

41328

100,0

   Будівлі

24758

59,9

   з них

   

      житлові

7181

17,4

      нежитлові

17577

42,5

   Інженерні споруди

16570

40,1

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.