Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні 2013 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні 2013 року

 

тис.грн.

у % до загального обсягу

Будівництво

17180

100,0

   Будівлі

10077

58,7

   з них

   

      житлові

3372

19,6

      нежитлові

6705

39,1

Інженерні споруди

7103

41,3

Примітка. Дані щодо обсягів виконаних будівельних робіт розроблено на підставі короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.