Індекси будівельної продукції за видами у 2013 році

Індекси будівельної продукції за видами у 2013 році

(відсотків)

 

Січень–листопад 2013р.
до січня–листопада 2012р.
(уточнені дані)

2013р.
до
2012р.

Будівництво

115,1

111,4

   Будівлі

107,2

103,8

   з них

   

      житлові

157,2

149,8

      нежитлові

97,8

95,2

   Інженерні споруди

126,6

122,9

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.